Blog

Tổng hợp những chuyển động của thị trường bất động sản và các vấn đề xoay quanh dự án được đánh giá bởi Lê Đình Phong.

Quý khách có thể tham khảo thêm những bài viết dưới đây.

Cầu Thủ Thiêm 4

Tháng Chín 11, 2019

Cầu Thủ Thiêm 2

Tháng Chín 7, 2019

Khu đô thị Thủ Thiêm

Tháng Tám 28, 2019

Đường Đào Trí

Tháng Tám 23, 2019