Blog

Tổng hợp những chuyển động của thị trường bất động sản và các vấn đề xoay quanh dự án được đánh giá bởi Lê Đình Phong.

Quý khách có thể tham khảo thêm những bài viết dưới đây.

Cầu Thủ Thiêm 4 – Quy hoạch & hình ảnh tiến độ mới nhất 2019

Tháng Chín 11, 2019

Cầu Thủ Thiêm 2 – Quy hoạch & tiến độ mới nhất 2019

Tháng Chín 7, 2019

Thủ Thiêm – Quy hoạch & danh sách dự án triển khai 2019

Tháng Tám 28, 2019

Đường Đào Trí Quận 7 – Quy hoạch & tiến độ mới nhất 2020

Tháng Tám 23, 2019

error: Content is protected !!