I. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.ledinhphong.vn bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà www.ledinhphong.vn cần người dùng cung cấp để Lê Đình Phong liên hệ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Lê Đình Phong nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Lê Đình Phong cũng có thể thu thập thông tin về số lần vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn bấm vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site www.ledinhphong.vn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Lê Đình Phong sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

Cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản cho khách hàng

Giao giấy tờ hợp đồng và hóa đơn theo thông tin khách hàng cung cấp

Gửi email thông tin về bất động sản, về những kiến thức bất động sản.

Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.ledinhphong.vn

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 3 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Lê Đình Phong

Địa chỉ văn phòng chính: 04 Đường 56, KDC Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại: 0938352226

Email: phonglebds6669@gmail.com

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin người dùng đăng ký trên website www.ledinhphong.vn cho đơn vị thứ 3. Nếu người dùng tin rằng chúng tôi thực hiện hành vi lộ bảo mật thông tin người dùng mà không được sự đồng ý, người dùng có quyền khiếu nại đến công ty chúng tôi tại địa chỉ trên để được giải quyết.

V. Phương tiện và công cụ người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Lê Đình Phong thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Lê Đình Phong. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email hỗ trợ và khiếu nại: phonglebds6669@gmail.com

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.ledinhphong.vn được Lê Đình Phong cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.ledinhphong.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho đơn vị thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hợp đồng và hóa đơn giao dịch dịch vụ cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin www.ledinhphong.vn bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, Lê Đình Phong sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Lê Đình Phong.