Dự án

Dự án Description

Pearl Plaza

123 căn. căn

  • căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê
  • tập đoàn SSG.

Goldora Plaza

270 căn hộ, 35 shophouse. căn

  • căn hộ, văn phòng, officetel, shophouse.
  • Tematco.

0927 597 979