Lê Phong

Cầu Thủ Thiêm 4

Tháng Chín 11, 2019

Cầu Thủ Thiêm 2

Tháng Chín 7, 2019

Khu đô thị Thủ Thiêm

Tháng Tám 28, 2019

Đường Đào Trí

Tháng Tám 23, 2019